Mindfulness: cultivant el meu jardí interior


la magia de ser, ioga i mindfulness amb infants, adolescents, joves i família, hora de les dones, ioga mares pares i nadons, ioga i embaràs conscient, dansa sana, imindfulness amb família,<<Cada dia e
stem exposats a més de 6.000 anuncis de televisió i es calcula que des del naixement de l’escriptura fins el 2013 es van produir més d’un milió de megabytes d’informació, i que aquesta quantitat es crea ara cada dos dies, i que hi ha més de 60.000.000 de blogs, i més de 50.000.000 de webs i que es creen a un ritme de 10.000 per hora, i un garant típic entre missatges i (…) de 10.000 paraules a la setmana, l’equivalent de llegir-se 3 vegades El Quixot enter. I que a Espanya s’envien cada dia 563.000.000 de mails, és a dir 23 mails per persona i dia (…) Soportem una interrupció en la nostra feina de cada 8 minuts i cada interrupció ens costa 25 minuts de productivitat, i tenim un promig de 8 finestretes obertes i saltem d’una a altra cada 20 segons. I els infants i adolescents entre 8 i 16 anys passen un promig de 7 hores davant de mitjans digitals, (…) el que provoca una sobreexitació que dificulta la concentració (…) Patim el síndrome d’activitat parcial contínua (…) Una escàs.>> (Fernando Tobías, “Mindfulness: enfoca la atención en la era de las distracciones”. Videoconferència)

El que manifesta que vivim davant una realitat fragmentada, plena de constants interrupcions i distraccions. Una realitat que ens allunya de nosatres mateixos i dels demés. Una realitat on estan constantment presents l’estrès, la desorientació, la tristesa, la desconnexió, la dispersió,… Una realitat en la que ens hem oblidat completament dels ingredients essencials pel nostre benestar i pel benestar dels nostres sers estimats: l’amor, l’alegria, la comprensió, la pau, l’equilibri, el reconeixement,… el fet d’estar presents.

<<Al inhalar, el meu cos es calma. Exhalant somric. Submergint-me en el moment present, m’adono de que aquest és un moment meravellós>> (Thich Nhat Hahn)

Davant aquesta realitat el mindfulness pot acompanyar-nos a adonar-nos del que passa en el moment present. Mindfulness significa <<atenció plena>> o <<plena consciència>>, la capacitat de matenir la consciència habitant la realitat present amb acceptació i compassió (Luís López); consciència sense judicis moment a moment (Jon i Myla Kabat-Zinn).

A les sessions de mindfulness a “L’Espai de Trobada La Màgia de SER” s’ofereix als seus participants un espai de trobada on compartir i gaudir del moment present, de l’aquí i l’ara. Activitats creades per a l’escolta del silenci, la consciència de la respiració, del desenvolupament de l’atenció plena del nostre món intern i extern,… De cultivar el propi jardí interior. Estimulant així l’atenció i la concentració, la pau interior, l’equilibri emocional, així com un increment de la presència, de la trobada amb un mateix i amb les persones que m’envolten, així com en les activitats quotidianes.

hatha-ioga ioga-nidra ioga-mares-pares-nadons ioga-mindfulness-infants ioga-mindfulness-adolescents ioga-família mindfulness-família hora-de-les-dones tallers-créixer-amb-tu kriya-ioga kirtan meditació ioga-embaràs-conscient la-magia-de-ser


<<Cada día estamos expuestos a más de 6.000 anuncios de la televisión y se calcula que desde el nacimiento de la escritura hasta 2013 se produjeron más de 5 billones de megabytes de información, y que esta cantidad se crea ahora cada dos días, y que hay más 60.000.000 de blogs, y más de 50.000.000 de webs y que se crean a un ritmo de más de 10.000 por hora, y un garante típico entre mensajes y (…) de 10.000 palabras a la semana el equivalente de leerse 3 veces El Quijote entero, y que en España se envían cada día 563.000.000 de mails, es decir 23 mails por persona y día (…) Soportamos una interrupción en nuestro trabajo cada 8 minutos y cada interrupción nos cuesta 25 minutos de productividad, y tenemos un promedio de 8 ventanas abiertas y saltamos de una a otra cada 20 segundos. Y los niños y adolescentes entre 8 y 16 años pasan un promedio de 7 horas delante de los medios digitales, (…) lo que provoca una sobreexcitación que dificulta la concentración (…) Sufrimos el síndrome de actividad parcial continua (…) Una infoxicación (…)  La atención es nuestro recurso escaso>> (Fernando Tobías[1]).

Lo que manifiesta que vivimos ante una realidad fragmentada, llena de constantes interrupciones y distracciones. Una realidad que nos aleja de nosotros mismos y de los otros. Una realidad donde están constantemente presentes el estrés, la desorientación, la tristeza, la desconexión, la dispersión,… Una realidad en la que nos hemos olvidado por completo de los ingredientes esenciales para nuestro bienestar y para el bienestar de nuestros seres queridos: el amor, la alegría, la comprensión, el reconocimiento, la paz, el equilibrio,… el hecho de estar presentes.

<<Al inspirar, mi cuerpo se calma. Espirando sonrío. Sumergiéndome en el momento presente, me doy cuenta de que éste es un momento maravilloso
>> (Thich Nhat Hahn)

Ante esta realidad el mindfulness puede ayudarnos a darnos cuenta de lo que ocurre en el momento presente. Mindfulness significa <<atención plena>> o <<conciencia plena>>, la capacidad de mantener la conciencia habitando la realidad presente con aceptación y compasión[2]; consciencia sin juicios momento a momento[3].

En las sesiones de mindfulness en el espacio de encuentro: “L’Espai de Trobada La Màgia de SER” se oferece a sus participanetes un espacio de encuentro donde compartir y disfrutar del momento presente, del aquí y el ahora. Actividades creadas para la escucha del silencio, la conciencia de la respiración, del desarrollo de la atención plena de nuestro mundo interno y externo,… De cultivar el propio jardín interior. Estimulando así la atención y la concentración, la paz interior y el equilibrio emocional, y también el incremento de la presencia, del encuentro con uno mismo y con las personas que me rodean, así como en las actividades cotidianas.

[1] Transcripción de la videoconferencia de Fernando Tobías: “Mindfulness: enfoca la atención en la era de las distracciones”

[2] Definición de Luís López en Meditación para niños. En paz me levanto, en paz me acuesto (p. 27)

[3] Jon y Myla Kabat Zinn (p. 33)